Τηλέφωνο Επικοινωνίας 25230 22284

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 08:00-14:00 & 16:30-20:00

Σε όλες μας τις τιμές περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%

Όλες οι Κατηγορίες Όλες οι Κατηγορίες

Antifreeze Powder Αντιπαγετικό πρόσθετο τσιμεντοκονιαμάτων

3.20
ΑΝΣΛΓΚ25
ΑΝΣΛΓΚ25
Σε Απόθεμα
+

Επιταχυντής σκλήρυνσης σε μορφή πού­δρας που προστίθεται σε τυποποιημένα ή παραδοσιακά τσιμεντοκονιάματα, επι­ταχύνοντας την ανάπτυξη των μηχανικών αντοχών σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι εφαρμογές των κονιαμάτων πρέπει να γίνονται σε θερμοκρασίες μεγαλύτε­ρες των +5°C. Έχει αποδειχθεί πως εάν η θερμοκρασία μειωθεί κάτω από τους +5°C και η πήξη δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε το τσιμεντοκονίαμα αποδομείται και καταστρέφεται. Το ANTIFREEZE POWDER επιταχύνει την ενεργοποίηση του τσιμέ­ντου που εμπεριέχεται στα τσιμεντοκο­νιάματα, βοηθά την γρήγορη ενυδάτωσή του, μειώνει τον χρόνο πήξης και σκλή­ρυνσής του, αποτρέποντας την παγοπλη­ξία κατά τη διάρκεια της ωρίμανσής τους. Η προσθήκη του ANTIFREEZE POWDER σε κάθε σακί 25kg αποτρέπει τεχνικές αστοχίες λόγω θερμοκρασιακών μετα­βολών.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Κατανάλωση
  • 500gr για κάθε σα­κί 25kg τυποποιημένου κονιάματος.
  • 2kg για κάθε 25kg τσιμέντου.
Συσκευασία500gr.


Από τη ίδια Κατηγορία